Komornik Gdynia

Czy wiedziałeś o tym, że masz prawo do wyboru własnego, dowolnego komornika? Możesz go znaleźć w dowolnym miejscu na terenie Polski, jednak warto pomyśleć tutaj o kosztach dojazdowych. Praktycznie każdy może ubiegać się o swojego komornika, ale trzeba też dodać, że komornik może odmówić przyjęcia sprawy w niektórych przypadkach. Do którego komornika można wysłać wniosek o wszczęcie egzekucji? Zapraszamy do dalszej części artykułu.

Jakie są rewiry komorników?

Każdy komornik Gdynia działa na wcześniej określonym obszarze. Dzięki temu każdy z nich ma możliwość do działania na określonym terenie, ale nie jest powiedziane, że na danym obszarze działa tylko jedna osoba. Głównie rewir określa się na podstawie obszaru właściwości sądu rejonowego Gdynia. Każdy, kto szuka danego komornika, może sprawdzić wykaz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub na stronie sądu. Co ciekawe możemy wybierać komornika, który nie działa w swoim rewirze, jednak decyzja należy tylko i wyłącznie dla nas.

Dlaczego warto wybierać komornika z rejonu dłużnika?

Przyjęty jest fakt, że powołuje się komornika z miejsca, w którym dłużnik zamieszkuje, ponieważ sprawy są rozwiązywane szybciej. Jednak przez to, że każdy ma prawo do wyboru własnego komornika, wierzyciel nie musi wysyłać wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika z rewiru właściwego. Może wybrać osobę , która działa na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się kancelaria z rewiru właściwego.

Sąd rejonowy Gdynia

Wybór komornika – kiedy nie jest możliwy?

Mimo tego, że każdy ma przywilej do wyboru własnego przedstawiciela, w niektórych przypadkach jest to niemożliwe. Warto zapamiętać sprawy, których dotyczą takie egzekucje, ponieważ wtedy żaden komornik spoza swojego rewiru się ich nie podejmie. W których dokładnie? Są to sprawy, które dotyczą:

  • egzekucji z nieruchomości;
  • wydania nieruchomości;
  • wprowadzenia w posiadanie nieruchomości;
  • opróżnienia pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy.

W wyżej określonych sprawach działa tylko i wyłącznie osoba działająca na tym rewirze.

By admin